Procjena vrijednosti

Procjena vrijednosti poduzeća je vrlo kompleksna znanost u kojoj bi analitičar trebao biti nepristran, svjestan neizvjesnosti i ono što je jako bitno znati proces vrednovanja pojednostaviti.Svaka imovina ima određenu vrijednost. To može biti nabavna vrijednost, knjigovodstvena vrijednost (nabavna umanjena za akumuliranu amortizaciju), tržišna vrijednost, odnosno fer vrijednost.Znanje o vrijednosti imovine…

Read more

Poslovno umrežavanje

Svaki poslovni pothvat, pa tako i uspješna provedba projekata, ovisi o odabiru dobavljača, partnerskih organizacija i sl.Kako bi svojim klijentima olakšali povezivanje s bitnim osobama za realizaciju Vaših projekata i osigurali uspješnu provedbu, iz naše baze partnera nudimo povezivanje s različitih područja poslovanja.Osim umrežavanja rado će Vam pomoći i u…

Read more

Poduzetnici početnici

LAKOL PODUZETNICIMA POČETNICIMA nudi sljedeće usluge:savjetodavni razgovor prije osnivanja tvrtkeizrada točke pokrićaSWOT analizasavjetovanje oko odabira obrta ili tvrtkesavjetovanje oko izbora za ulazak u PDV sustavintenzivno praćenje rada odmah nakon osnivanja u cilju sprječavanja početničkih grešakaobuka iz osnovnih djelova poslovanjaISHODOVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA OD ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE do iznosa 25 000 kn

Read more

Predstečajne nagodbe

Dana 1. listopada 2012. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je objavljen u NN 108/12, da bi NN 71 / 2015 od 29. lipnja 2015. objavljen novi Stečajni zakon koji stupa na snagu 01.09.2015. koji je Postupak predstečajne nagodbe “zalijepio za Trgovački sud”…

Read more

Izrada poslovnih planova i studija

LAKOL Vam pomaže da vaša ideja postane investicijski projekt razrađen u skladu s najvišim poslovnim standardima i zahtjevima financijskih institucija, te postavljen na stabilne ekonomsko – financijske temelje. Kroz razgovore ukazujemo na pitanja na koja treba znati odgovoriti pri promišljanju poduzetničkog pothvata.Cilj usluge je predstaviti klijentu ne samo gotov dokument…

Read more

Forenzično računovodstvo

Poseban dio računovodstva, forenzično računovodstvo, bavi se samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje bilo stručno i ne skriva li možda gubitke ili dobitke na rezultatu poslovanja ili na imovini, odnosno obvezama poduzeća.Kad se govori o stručnosti, odnosno o nestručnosti, iza nje se može skrivati i – kriminal.…

Read more

Posredovanje u realizaciji kreditnih aranžmana

 Pomažemo Vam u odabiru najpovoljnijeg kreditnog aranžmana, bez kojeg je nemoguće postati i opstati uspješnim poduzetnikom. Aranžman se detaljno strateški priprema, te se logički isplaniranim koracima kreće u realizaciju.

Read more

Ishođenje bespovratnih sredstava

LAKOL nudi pomoć i i izradu dokumentacije potrebne za: 1.) Ishođenje bespovratnih sredstava iz otvorenih natječaja ministarstava RH u suradnji s EU2.) Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva (HAMAG)3.) Poticanje ulaganja po zakonu o poticanju investicija (MINGO)

Read more