Otpis potraživanja od kupaca

PITANJE: Izvršili smo ispravak potraživanja od kupaca iz 2010. i 2011. godine na troškove otpisa, knjiženje 732/129. Kupci su utuženi, neke firme su u stečaju, brisane iz sudskog registra, pokrenut je ovršni postupak na novčanim sredstvima (nenaplativo), nema imovine na firmi. Zatvorili bi ispravak potraživanja od kupaca knjiženjem 129/120. Pitanja…

Pokretanje stečajnog postupka

Povreda dužnosti podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka (60 +21 dana) POJAM: Stečaj je sudski postupak, skupnog namirenja vjerovnika, unovčenjem imovine stečajnog dužnika i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.Tijekom stečaja moguće je provesti i stečajni plan radi održavanja djelatnosti stečajnog dužnika. Stečajni postupak u skladu sa Stečajnim zakonom provode trgovački sudovi.…

Izmjene poreza na DOBIT i DOHODAK

POREZ NA DOHODAK Povećanje osobnog odbitka i mjesečnih poreznih razreda Povećanje osnovnog mjesečnog osobnog odbitka sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn Povećanje osnovnog mjesečnog odbitka umirovljenika sa 3.400,00 kn na 3.800,00 kn Promjena poreznih razreda, gdje slijedi primjena mjesečnih poreznih stopa na sljedeći način: – 12% na poreznu osnovicu do…

Doprinosi za obvezna osiguranja i paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

6.1.2014, Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer    UVOD Obveznik plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja je i osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta te samostalne djelatnosti poljoprivrede, a koji porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku. Prema čl. 68. Zakona o doprinosima (Nar. nov. br. 84/08,…

Charter djelatnost

Charter djelatnost uključuje najam plovnih objekata, koji se oporezuje primjenom opće stope PDV-a (25%), te uslugu smještaja na plovilu, na koju se primjenjuje povlaštena porezna stopa (13%). U svrhu oporezivanja PDV-om, charter kompanija mora, bez obzira na zastavu plovila, voditi računa o tome što nalažu propisi države u kojoj je…