Strategije poduzetnika u kriznim uvjetima

Strategije poduzetnika u kriznim uvjetima / strategije konsolidacije i obnavljanja / strategije napuštanja djelatnosti (1) Strategija konsolidacije i obnavljanja – preživljanje poduzeća u ključnim djelatnostima putem podizanja njegove konkurentske sposobnosti.         Konsolidacija ili strateško obnavljanje poduzeća temelji se na identifikaciji zdrave poslovne jezgre koju treba sačuvati, poslovnih jezgri koje treba odbaciti…

Ispravak računa

Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani PDV u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju, izdavatelj računa obvezan je o ispravku računa pisanim putem obavijestiti primatelja računa, a izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen…

Isporuka dobara unutar EU i uvoz dobara

Isporuka dobara unutar EU Stjecanjem dobara unutar EU se smatra nabava dobara u zemlji članici EU, pod uvjetom da isporuka nije otpremljena kupcu u istoj zemlji članici. 1.1. Stjecatelju poreznom obvezniku jedne članice isporučitelj druge članice ne obračunava PDV nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji  Kod dosadašnjeg uvoza, PDV je…

Podsjećamo – Sadržaj računa

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Slijedom odredbi navedenih Zakona i Pravilnika, svaki račun obvezno sadrži slijedeće elemente: broj i datum izdavanja računa, ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je…

Napomene – Obveza obračuna PDV-a

Na računu će biti potrebno navesti napomenu „obračun prema naplaćenim naknadama“. Obveza obračuna PDV-a će nastati na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza kada je dobavljaču plaćen račun. Porezni obveznik koji je ostvario vrijednost isporuka do 3 mil Kn i želi primjenjivati sustav oporezivanja prema naplaćenim naknadama, da…