Edukacija poduzetnika

Računovodstvo za neračunovođe

Opis seminara:

Seminar je namijenjen svima koji žele upoznati računovodstveni sustav.
Pritom se poseban naglasak stavlja na stvaranje pretpostavki za razumijevanje računovodstvenog procesa.

Kao svrhu seminara treba istaknuti olakšavanje komunikacije poduzetnika s računovođom koje pripremaju financijske izvještaje i krajnih korisnika tih informacija, kao što su sami poduzetnici, bankari, poreznici, fondovi i sl.
Seminar je strukturiran na način da se sudionika sa i bez predznanja o računovodstvu postupno uvodi u problematiku.

Kroz seminar će se obuhvatiti i problematika analize financijskih izvještaja,
koja se nadovezuje na financijsko računovodstvo te služi kao alat za analizu uspješnosti poslovanja i donošenje poslovnih odluka.

 

Koristi koje program pruža polaznicima:

Razumjeti računovodstvene pojmove i procese te utjecaj na financijske izvještaje i kao najbitnije razumjeti analizu financijski izvještaja.

Kome je program namijenjen?

Ciljna skupina su svi zainteresirani bez obzira na razinu predznanja, odnosno svi koji u kratkom roku žele savladati osnove računovodstva ali i oni koji žele imati više znanja o računovodstvu i uporabi računovodstvenih informacija.

Seminar je namijenjen svim korisnicima financijskih izvještaja koji nisu dovoljno upoznati s računovodstvom. Prije svega, radi se o različitim razinama menadžmenta koji koriste niz različitih računovodstvenih informacija u procesu donošenja poslovnih odluka. Nadalje, seminar je namijenjen i svima onima koji se u svom svakodnevnom poslu susreću s računovodstvenim informacijama, a nisu računovođe.

PROGRAM TEČAJA

  • Pojam računovodstva
  • Podjela računovodstva i područja primjene
  • Imovina / Osnovna sredstva / amortizacija,
  • Kratkoročne - dugoročne obveze
  • Potraživanja - obrtna sredstva / zalihe / proizvodnja
  • RDG / Bilanca / Financijski tijek / Ekonomski tok
  • Točka pokrića
  • Organizacija računovodstvenog sustava u poduzetnika
  • Analize financijskih izvještaja
  • Vježba na primjerima i evaluacija

Tip tečaja je in-house, za grupu od najmanje 10 polaznika.