Poslovno savjetovanje

Čovjek kao misaono biće uvijek nastoji predvidjeti posljedice svojih sadašnjih aktivnosti. Zato je svako ljudsko djelovanje unaprijed određeno promišljanjem budućih događaja. Istodobno čovjek nastoji utjecati na buduće događaje u skladu sa svojim željama i potrebama. Postupak kojim se postavljaju ciljevi i određuju budući zadaci te aktivnosti za njihovo ostvarivanje, naziva se planiranje.

Planiranje dijelimo s vremenskog aspekta na kratkoročno i dugoročno. Naša pomoć u Vašim planovima kad je na razini usmenog savjeta je poslovno savjetovanje.

Postoji podjela savjetovanja glede širine potrebnih znanja za iznalaženje optimalnih rješenja. LAKOL nudi savjetovanja za razna područja jer formira tim stručnjaka (ekonomskih, poreznih, pravnih, građevinskih, tehnoloških ...) za analizu i definiranje (postojećeg stanja), analizu mogućih opcija i traženje optimalnog rješenja problema.

Posebno smo poznati kao savjetnici za poduzetnike u krizi odnosno krizno upravljanje sustavom. Krizno upravljanje pruža sveobuhvatno financijsko, gospodarsko i strateško savjetovanje tvrtkama s kompleksnim poslovnim problemima.