Trošarine na alkohol i alkoholna pića, primjeri izračuna

Trošarine na alkohol i alkoholna pića, primjeri izračuna

Ministarstvo financija, Carinska uprava dalo je prikaz i primjer izračuna trošarine na alkohol i alkoholna pića, prenosimo u nastavku:

  1. Pivo

U smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) pivom se smatra:

– svaki proizvod obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2203 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.,

– svaki proizvod koji je mješavina piva i bezalkoholnih pića obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.

Članak 59. stavak 1. Zakona o trošarinama propisuje da je trošarinska osnovica na pivo 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda. Člankom 60. stavak 1. Zakona o trošarinama propisano je da se trošarina na pivo plaća u iznosu od 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

Nadalje, člankom 66. b Zakona o trošarinama propisano je da trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda. Visina trošarine na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare ovisi o godišnjoj proizvodnji piva u hektolitrima.

Iz gore navedenog proizlazi da se trošarina na pivo izračunava prema formuli: količina pive (u hektolitrima) X % alkohola X propisana visina trošarine (kn)

Primjer:

Izračun trošarine na 250 kutija piva (jedna kutija sadrži 20 bočica 0,33l sa 5% alkohola).

Prvo moramo pretvoriti količinu piva u hektolitre:

20 X 0,33l = 6,6l X 250 kutija piva = 1650 litara = 16,50 hektolitara

Unesemo li podatke u gore navedenu formulu izračun izgleda ovako:

16,5hl X 5% X 40,00 kuna = 3.300,00 kuna

Što znači da trošarina na 250 kutija piva iznosi 3.300,00 kuna

  1. Etilni alkohol

U smislu Zakona o trošarinama etilnim alkoholom smatraju se:

– svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature,

– proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol.,

– proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne.

Članak 59. stavak 3. Zakona o trošarinama propisuje da je trošarinska osnovica na etilni alkohol jedan hektolitar čistog alkohola izraženog u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20° C. Visina trošarine na etilni alkohol propisana je člankom 60. stavak 6. Zakona o trošarinama i plaća se u iznosu od 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.

Iz navedenog proizlazi da se trošarina na etilni alkohol izračunava po formuli: (vol. % x količina(hl) x 5.300 kn) / 100 ili (vol. % x količina(l) x 53 kn) / 100

Primjer:

Izračun trošarine na 15 kutija whiskeya (jedna kutija sadrži 9 boca zapremnine 0,7 l sa volumnim udjelom alkohola od 40%).

9 boca x 0,7 l = 6,3 l x 15 kutija = 94,5 l

Uvrštavanjem u formulu (40 x 94,5 x 53) / 100

dobije se izračun trošarine u iznosu od 2.003,40 kuna za 15 kutija whiskeya.

III. Međuproizvodi

U smislu Zakona o trošarinama međuproizvodima se smatraju svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 22% vol. obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali koji nisu definirani kao pivo, vino i ostala pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina.

Članak 59. stavak 2. Zakona o trošarinama propisuje da je trošarinska osnovica na međuproizvode jedan hektolitar gotovog proizvoda. Visina trošarine na međuproizvode propisana je stavcima 4. i 5. članka 60. Zakona o trošarinama i plaća se u iznosu od 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim a na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% plaća se u iznosu od 500,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

Iz navedenog proizlazi da se trošarina na međuproizvode izračunava po formuli: količina međuproizvoda (hl) X propisana visina trošarine

Primjer:

Izračun trošarine na 15 kutija međuproizvoda (jedna kutija sadrži 9 boca zapremine 0,75l sa volumnim udjelom alkohola 18% ).

Prvo moramo pretvoriti količinu pića u hektolitre:

9 X 0,75l= 6,75l X 15 kutija međuproizvoda = 101,25 Litara = 1,0125hl

Unesemo li podatke u gore navedenu formulu izračun izgleda ovako:

1,0125hl X 800,00 kuna = 810 kuna

Što znači da trošarina na 15 kutija međuproizvoda s volumnim udjelom alkohola od 18% iznosi 810,00 kuna.

  1. Vina i ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina

Članak 59. stavak 2. Zakona o trošarinama propisuje da je trošarinska osnovica na vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Visina trošarine na vino i ostala pića dobivena vrenjem propisana je u stavcima 2. i 3. članka 60. Zakona o trošarinama u iznosu od 0,00 kuna.